U bent hier

Veelgestelde vragen

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Mag een makelaar een belachelijk hoge prijs vragen voor een woning?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

Rekenen jullie courtage bij verkoop van mijn woning?

Nee, al onze prijzen, zoals vermeld op de onlinemakelaarsdiensten.nl zijn All-in, exclusief BTW. Wij rekenen geen courtage over de verkoopprijs.

Mag een makelaar van tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

Zijn de prijzen op onlinemakelaarsdiensten.nl met of zonder BTW?

Ja, al onze tarieven welke vermeld staan op onze website zijn exclusief 21% BTW.

Voorbeeld: In het geval van het bestellen van het VBO pakket betaalt u 100,- + 21,- BTW. Totaal is de prijs dan 121,00.

Hoe hoog komt mijn woning op Funda?

Eerst komt het aanbod van de NVM makelaars, daarna het aanbod van de VBO makelaars. Onlinemakelaarsdiensten is een erkend VBO lid. Alle overige makelaars, worden pas weergegeven na het woningaanbod van een VBO makelaar.

Is het bedrag van 149,-eenmalig of betaal ik jaarlijks verlengingskosten?

Nee, het bedrag van EUR 149,- is eenmalig en u betaalt geen verlengingskosten. Uw woning blijft totdat deze verkocht is op Funda staan.

Hoe ontvang ik de gegevens van geïnteresseerde kopers in mijn woning?

Alle binnengekomen contactaanvragen via email, telefoon, chat of post, zenden wij door naar het door u opgegeven e-mailadres. U kunt dan zelf met de geïnteresseerde kopers een afspraak maken voor een bezichtiging.

Ik heb mijn huis mondeling verkocht, wat nu?

Gefeliciteerd! U heeft uw woning verkocht. Nu is het tijd om de mondeling gemaakte afspraken vast te leggen in een koopovereenkomst. U kunt een voorbeeld koopovereenkomst downloaden op onze website voor slecht EUR 10,- U kunt dan vervolgens zelf de gegevens als voorbehouden, transportdatum en overige afspraken vastleggen en een exemplaar toezenden aan de kopers. De kopers hebben het recht op de notariskeuze. De getekende koopovereenkomst zal vervolgens naar de gekozen notaris worden verzonden voor het opstellen van een leveringsakte.

Heeft u liever een koopovereenkomst opgesteld door een jurist? Dat kan natuurlijk ook! De prijs voor het opstellen van een koopovereenkomst is EUR 150,- 

Graag vernemen wij van u, op welke datum de woning zal passeren bij de notaris. Wij kunnen dan uw woning uit de verkoop nemen en afmelden bij Funda en de overige verkoopsites. 

Ik wil het Funda Pakket 149,- bestellen

U kunt het Funda Pakket bestellen door het contactformulier  in te vullen. Wij zullen u vervolgens een factuur per email toesturen, waarin ook de werkwijze van het aanleveren van de foto's en woningtekst staat uitgelegd. Zodra uw betaling, woningtekst en foto's zijn ontvangen, plaatsen wij uw woning direct online/verkoop.

Op Funda komt maar 1 foto, maar hoeveel foto's mag ik aanleveren voor de overige verkoopsites?

Wij adviseren maximaal 24 foto's aan te leveren voor een goede fotopresentatie op internet. Meer foto's mag uiteraard ook, maar gaat ten koste van de impressie van uw woning. In max 24 foto's kan u uw woning al zeer uitgebreid presenteren. Gebruik uitsluitend de mooiste foto's van uw woning!

Betaal ik naast de all-in prijs van 149,- voor het Funda Pakket ook nog courtage bij de verkoop van mijn woning?

Nee, u betaald geen courtage bij verkoop van uw woning. Onze tarieven zijn all-in, exclusief BTW. Verder geen extra kosten.

Is het doorgeven van wijzigingen kosteloos?

Ja, indien u wijzigingen wilt doorvoeren in uw woningplaatsing, is dit geheel kosteloos. U kunt dit eenvoudig doorgeven per email onder vermelding van uw bestellingsnummer.

Zijn de prijzen op onlinemakelaarsdiensten.nl met of zonder BTW?

 

Ja, al onze tarieven welke vermeld staan op onze website zijn exclusief 21% BTW.

Voorbeeld: In het geval van het bestellen van het VBO pakket betaalt u 100,- + 21,- BTW. Totaal is de prijs dan 121,00.

Hoe hoog komt mijn woning op Funda?

Eerst komt het aanbod van de NVM makelaars, daarna het aanbod van de VBO makelaars. Onlinemakelaarsdiensten is een erkend VBO lid. Alle overige makelaars, worden pas weergegeven na het woningaanbod van een VBO makelaar.

Is het bedrag van 425,-eenmalig of betaal ik jaarlijks verlengingskosten?

Ja, het bedrag van EUR 425- is eenmalig en u betaalt jaarlijks EUR. 180,- verlengingskosten. Dit zijn de kosten voor de verlenging op Funda voor de uitgebreide fotopresentatie. Voor de overige verkoopsites betaald u geen verleningskosten. 

Hoe ontvang ik de gegevens van geïnteresseerde kopers in mijn woning?

Alle binnengekomen contactaanvragen via email, telefoon, chat of post, zenden wij door naar het door u opgegeven e-mailadres. U kunt dan zelf met de geïnteresseerde kopers een afspraak maken voor een bezichtiging.  

Hoe krijg ik een hogere ranking op Funda?

Een hogere ranking op Funda kunt eenvoudig bewerkstelligen. Door het toevoegen van 360 graden foto's en/of plattegronden van uw woning te presenteren bij uw advertentie. U trekt hierdoor de aandacht van een woningzoeker. Een onderzoek in opdracht van Funda heeft uitgewezen dat extra opties naast uw advertentie op Funda, de woningzoeker langer op een advertentie houd dan een advertentie zonder extra presentatiemiddelen.

Onlinemakelaarsdiensten biedt een Voordeel rankingspakket Funda, waarbij alle presentatiemiddelen voor een hogere ranking op Funda voor een speciaal tarief kan worden afgenomen. Interesse? Klik op de onderstaande link voor meer informatie over een hogere ranking op Funda.

Voordeel rankingpakket Funda 

Is het doorgeven van wijzigingen kosteloos?

Ja, indien u wijzigingen wilt doorvoeren in uw woningplaatsing, is dit geheel kosteloos. U kunt dit eenvoudig doorgeven per email onder vermelding van uw bestellingsnummer.

Inloggen

Inloggen op mijn Onlinemakelaarsdiensten BV. Heb je nog geen account? Maak er direct één aan!

Vergeten?

Nog geen account?

Recent bekeken